Borang Penyedia Rancangan Pengajaran Tahunan

Borang penyediaan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) ini dapat membantu Ketua Panitia dalam memastikan semua RPT telah disediakan oleh guru yang dipertanggungjawabkan sebelum sesi persekolahan 2016 tamat. Pemilihan guru sebagai perancang pengajaran tahun hadapan ini dipilih berdasarkan subjek mengajar semasa. Semua guru perlu maklum tentang tanggungjawab yang diberikan oleh Ketua Panitia  agar tidak berlaku keciciran maklumat yang mengganggu kelancaran pengurusan dokumen ini.

download

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *