Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja ini berfungsi untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sesebuah jabatan dan juga individu. Antara faedah lain pelaksanaannya adalah seperti berikut:

  • Mendokumenkan prosedur dan peraturan kerja
  • Wujud keseragaman dalam cara menjalankan tugas
  • Merekodkan peraturan-peraturan jabatan yang perlu dipatuhi
  • Mengurangkan kesilapan dalam menjalankan tugas
  • Sebagai bahan latihan anggota baru
  • Memudahkan kajian ke atas sistem kerja untuk penambahbaikan

Guru-guru dapat mengakses Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja di laman Google Drive melalui pautan muat turun di bawah:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *