Penyediaan Jadual Waktu Kelas

Jadual Waktu bagi sesi pembelajaran 2018 telahpun diedarkan kepada guru-guru kelas. Guru-guru kelas akan menyediakan paparan jadual di dalam setiap kelas dan juga jadual poket yang akan diedarkan kepada murid-murid kelas masing-masing. Guru-guru boleh memuat turun salinan lembut jadual berikut untuk memudahkan urusan penyediaan jadual di dalam kelas:

 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *