Ujian Lencana Keahlian Pengakap Kanak-Kanak

Ahli-ahli pengakap yang baharu perlu melengkapkan kursus dan mendapat lencana keahlian sebelum menjalani ujian bagi ujian lencana yang lain. Sekiranya ahli masih belum mendapat lencana pada tahun yang disarankan, ahli boleh menjalani kursus dan ujian pada tahun yang berikutnya.

  1. Butiran Peribadi
  2. Lambang Pengakap
  3. Prinsip Rukun Negara
  4. Undang-Undang Pengakap
  5. Hormat Pengakap dan Cogan Kata Pengakap
  6. Sejarah Pergerakan Pengakap
  7. Cerita Hutan
  8. Laung Agong
  9. Persetiaan Pengakap

 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *