Contoh format penulisan minit curai boleh dimuat turun pada ikon di bawah. Guru-guru perlu menyerahkan satu salinan hardcopy dan softcopy kepada Guru Besar, Pn Maheran Binti Abd Halim serta satu salinan hardcopy kepada Pn. Shahifah Rabiha Binti Norma untuk simpanan fail Latihan Dalam Perkhidmatan.

Panduan Uniform Pengakap (Ahli Baharu)

Previous article

Kulit Hadapan Fail TeachSmart 2020

Next article

You may also like

Loading Facebook Comments ...

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *