Penggunaan Carta Head Start adalah salah satu usaha untuk mengemaskini pembudayaan pembelajaran yang mengambil kira keperluan murid dan perancangan guru dalam merangka PdPc. Salah satu aspek terpenting dalam pembelajaran abad ke-21 adalah penglibatan suara murid. Maka, guru-guru perlu menyediakan ruang Head Start di dalam setiap bilik darjah untuk melancarkan PdPc berpusatkan murid.

Kursus dan Ujian Lencana Keris Gangsa WP Kuala Lumpur 2019

Previous article

Pelaksanaan Program Open Classroom

Next article

You may also like

Loading Facebook Comments ...

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *