Galeri

Nilai-nilai Murni

Nilai-nilai murni merupakan amalan-amalan baik yang perlu disemai dalam kehidupan seperti hormat menghormati dan beradab mulia sesama manusia. Ketahui nilai-nilai murni menerusi perkongsian ...
Galeri

Buli di Sekolah

Buli di sekolah merupakan suatu situasi yang negatif iaitu menunjukkan tingkah laku yang agresif bertujuan menyakiti orang lain sama ada darise gi fizikal, ...
Galeri

Tabiat Menabung

Amalan menabung adalah sangat digalakkan untuk kita bersedia demi masa depan di waktu-waktu yang memerlukan bak kata pepatah sediakan payung sebelum hujan. Biarpun ...
Galeri

Hormat Menghormati

Hormat menghormati ialah menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang sopan. Adik Nurulain Izzah Nazirah binti Abdul Mutallib berkongsi ...
Galeri

Sayangi Ibu

Ibu. Sepatah perkataan yang membawa sejuta erti kasih dan pengorbanan. Tiada apa yang dapat membalas pengorbanan seorang ibu meskipun dengan wang ringgit. Sejauh ...

Posts navigation