Kemaskini Data e-Operasi 2019
|

Kemaskini Data e-Operasi 2019

Sistem Pengoperasian data e-Operasi dibangunkan untuk memudahkan tugas pergurusan secara online termasuklah keberadaan guru, pengemaskinian data dan semakan status guru apabila melakukan pertukaran lokasi dan tempat (semakan penempatan guru) melalui Borang Status Kedudukan Guru (BSKG) dan lain-lain lagi. Untuk pengemaskinian data bagi bulan Januari, semua guru dan staf sokongan dimohon untuk membuat semakan/kemaskini data dalam sistem e-operasi….