| |

Nilai-nilai Murni

Nilai-nilai murni merupakan amalan-amalan baik yang perlu disemai dalam kehidupan seperti hormat menghormati dan beradab mulia sesama manusia. Ketahui nilai-nilai murni menerusi perkongsian daripada PRS Muhammad Qhausar Alzahran Bin Nor Sazarul Azrey.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *