Pentaksiran Sekolah

Pentaksiran Sekolah

Berikut dilampirkan dokumen tentang Pentaksiran Sekolah yang telah dijalankan di seluruh Malaysia bagi mengukuhkan pembelajaran murid-murid. Dokumen ini memuatkan beberapa info yang perlu diketahui oleh guru-guru, ibu pada dan juga warga pendidikan, seperti: PengenalanPentaksiran Sekolah (PS) Senarai Semak Pentaksiran Sekolah (PS) PenggunaanDSKP/PPPM Bersama-Sama RPH Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid Rumusan   Muat turun dokumen…

Jom Kenali Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Jom Kenali Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

APA ITU PBS? PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). PBS mentaksir bidang akademik dan bukan akademik. PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah secara terancang mengikut prosedur yang…

Kenyataan Media Yab Menteri Pendidikan Tan Sri Muhyiddin Mohd Yassin Mengenai Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Kenyataan Media Yab Menteri Pendidikan Tan Sri Muhyiddin Mohd Yassin Mengenai Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) amat prihatin terhadap isu pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang telah dibangkitkan oleh guru-guru. PBS merupakan dasar yang melibatkan pentaksiran secara menyeluruh (holistik) terhadap pencapaian murid yang terangkum menerusi empat komponen pentaksiran iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Pusat (PP). Selain…

Penambahbaikan dalam Sistem PBS

Penambahbaikan dalam Sistem PBS

Jemaah Menteri pada Disember 17, 2010 telah bersetuju supaya PBS dilaksanakan sebagai sebahagian daripada program transformasi pendidikan. Pengoperasian PBS mula dilaksanakan di sekolah rendah  pada sesi persekolahan tahun 2011 dan sekolah menengah  pada sesi persekolahan tahun 2012. PBS merupakan dasar yang melibatkan pentaksiran secara menyeluruh (holistik) terhadap pencapaian murid yang terangkum menerusi empat komponen pentaksiran…