Teachsmart : Cooperative Learning Structures

Satu Kursus Teachsmart yang melibatkan semua guru telah diadakan pada 22 dan 23 Julai 2015. Kursus yang bertempat di Makmal Siber ini dikendalikan sepenuhnya oleh kumpulan Middle Leaders dan dihadiri juga oleh Puan Varnessa dan Puan Jamaliah daripada LeapEd. Perkongsian dan perbincangan yang berlangsung adalah berkaitan pembelajaran koperatif dalam bilik darjah. Beberapa perubahan dan penambahbaikan telah dilakukan kepada struktur pembelajaran koperatif sedia ada. Semoga dengan adanya perkongsian ilmu ini dapat memantapkan lagi pedagogi guru dalam bilik darjah.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *